Členská schůze

V pátek 18.5. 2012 od 18:00 hod. se koná v prostorách hasičské zbrojnice

v Nasavrkách členská schůze sboru dobrovolných hasičů, na kterou srdečně zve

všechny členy výbor SDH.

 

Na programu jednání je mimo jiné příprava soutěže O putovní pohár starosty

města Nasavrky a další akce.

Účast všech členů nutná!