Výjezd

Výjezd

Dne 7.8.2015 v 14:42 výjezd jednotky na hořící pole u Javorného a dále na pořár pole u Ochoze  a pořár chaty u Bítovan.