Výjezd

Výjezd

Dne 17.8. v 7:45 výjezd do Miřetic na překopnuté plynové potrubí.